ZZZS dopolnilno zavarovanje je namenjeno kritju stroškov zdravljenja

Naš zdravstveni sistem, katerega krovna organizacija predstavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), določa, da mora biti vsak zaposlena oseba obvezno zdravstveno zavarovana in dopolnilno zdravstveno zavarovana. ZZZS dopolnilno zavarovanje krije stroške zdravljenja, ki predstavljajo razliko med dejanskimi stroški zdravljenja in stroški, ki so bili kriti iz osebnega zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS dopolnilno zavarovanje izvajajo različne zavarovalnice, ki se trenutno nahajajo na našem trgu. Pri njih lahko tudi sklenete tovrstno zavarovanje, ki časovno ni omejeno. Torej lahko zamenjate zavarovalnico kadarkoli želite.

Kolikšni znašajo stroški zavarovanja?

Katere zdravstvene storitve se krijejo zgolj iz obveznega zdravstvenega zavarovanja določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prav tako ta isti zakon določa v kolikšnem delu se krijejo stroški iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, če je to potrebno. V povprečju je ta delež nekje okoli 70 % iz obveznega in 30 % iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS dopolnilno zavarovanje je popolnoma prostovoljno, zato ga uvrščamo tudi v skupino prostovoljnih zavarovanj. Za tovrstno zavarovanje se odločamo sami, vendar splošna priporočila veljajo, da se zavarujete za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev. V nasprotnem primeru vas lahko v primeru zdravljenja čakajo ogromni stroški, ki lahko zelo ogrozijo vaš družinski proračun.

Dopolnilno zavarovanje lahko plačujete na različne načine

Vsi se lahko prostovoljno odločimo kako bomo plačevali ZZZS dopolnilno zavarovanje, seveda ob predpostavki, da smo obvezno zdravstveno zavarovani. Lahko vplačujemo mesečne premije pri eni od zavarovalnic ali pa se odločimo za enkratno plačilo letne premije. Prav tako pa obstaja možnost, da pri vsakem obisku zdravnika doplačamo del celotnega stroška zdravstvene storitve.

Prednosti dopolnilnega zavarovanja je torej v tem, da nam ni potrebno dodatno plačevati pri zdravniku. Ob tem pa naj omenimo še to, da gre lahko pri tem tudi za visoke zneske, ki jih v danem trenutku ne moremo plačati.

V isti kategoriji: