Čiščenje greznic je umazano, a donosno delo

Komunalna podjetja pri nas večinoma delujejo kot javni zavodi oziroma podjetja, katerih ustanoviteljice so občine, kar nekaj pa jih je tudi zasebnih podjetij, ki opravljajo komunalno službo v sodelovanju z občino pogodbeno oziroma na podlagi licence.čiščenje-greznice In vsi vemo, da je lahko skrb za odpravljanje neljubih posledic civilizacije tudi donosna – nenazadnje nam to vedno znova dokazujejo primeri iz Italije, kjer je posel z odpadki v domeni mafije, pa tudi pri nas je vse več zasebnikov, ki se preživljajo z zbiranjem in odprodajo odpadkov.
Kadar razmišljamo o smeteh in odpadkih, pa pogosto zanemarimo tiste, ki se nanašajo v nekoliko bolj tekočem stanju: na odpadne vode iz industrije, podjetij in gospodinjstev, ki so marsikje speljane v mestno kanalizacijo, ponekod pa še vedno ne. In tam je možno iz takšne »smrdljive brozge« ustvariti dober posel.
Čiščenje greznic ni »biznis«, s katerim bi se lahko ukvarjal vsakdo. V prvi vrsti je potrebno pridobiti dovoljenje in licenco za takšno delo, saj je zakonodaja izjemno stroga in je treba zagotoviti, da se jo bo izvrševalo od črke do črke. Druga zahteva je seveda za takšno delo usposobljeno osebje (pri katerem ne gre pozabiti na močan želodec) ter kup drage opreme, saj je potrebno vsebino greznice izčrpati in greznico očistiti (izprati), goščo oziroma usedlino pa prepeljati na čistilno napravo. Tam se cisterna izprazni v čistilni bazen, kjer potekajo biološki in kemijski procesi nadaljnje razgradnje, dokler ne pride do tolikšnega prečiščenja, da je možno odpadno vodo brez skrbi izpustiti v okolje.
Čiščenje greznic zaradi upoštevanja strogih predpisov in tehnologije predelave odpadnih voda seveda ni poceni, in tisti, ki so se tega dovolj zgodaj zavedli ter ustanovili zasebna podjetja, ki se ukvarjajo s komunalnimi storitvami, so gotovo lahko veseli, da so prišli do te ideje – greznice so morda namreč res umazane in smrdljive, a njihovo praznjenje je donosen posel. Glede na to, da dela ne more nikoli zmanjkati in so okoljski zakoni vse strožji, se jim seveda tudi v prihodnje ni treba bati za povpraševanje oziroma za zaslužek.
Je možno tako podjetje še vedno ustanoviti? Vsekakor, čeprav velja poudariti da vložek niti slučajno ni zanemarljiv, poleg tega pa je ni povsem enostavno dobiti licence, še manj pa posla – občine že imajo podjetja, ki skrbijo za to področje, tako da je novim konkurentom prodor na trg nekoliko težji.

Oglejmo si še kakšna je pitna voda.

V isti kategoriji: