Spletno oglaševanje in oglaševanje preko drugih medijev

Spletno oglaševanje (edsolution.si) je lahko zelo enostavno in predvsem hitro dostopno. Za dober učinek in dosego visokega odziva potencialnih kupcev je potrebno izbrati dobrega in zanesljivega oglaševalca.oglaševanje na spletu

Ali je spletno oglaševanje enako oglaševanju preko drugih medijev?

Splet je veliko bolje obiskan kot nekoč. Gledanost televizije in poslušanost radia v veliki meri upada. Prav tako so plakati, zaradi velike gostote reklam, pogosto spregledani, saj jih ljudje že podzavestno ignoriramo. Spletni oglas zaradi visoke obiskanosti interneta doseže veliko potencialnih strank. Cena oglaševanja preko spleta je lahko veliko nižja od cene oglaševanja preko drugih medijev, predvsem zaradi jasnega pregleda števila doseženih ljudi in direktnega sledenja učinkov samega oglasa.
Poleg naštetih prednosti, obstajajo tudi slabosti oglaševanja preko spleta. Učinek oglasov je tem večji, čim boljša je postavitev oglasa. Zaradi velikega števila oglaševalcev je dobrih mest za oglase vedno manj, poleg tega pa se vedno bolj višajo cene zaradi veliko konkurence.

Podobnosti?

Spletni oglasi so po navadi vizualni, kar je ena izmed podobnosti s televizijskimi oglasi ali oglaševanju preko plakatov. Zaradi tega pritegnejo s premišljeno izbiro barv, vsebino in drugimi vizualnimi elementi oglasa. Medtem, ko za radijske oglase potrebujemo koncentracijo poslušalca, vizualni oglas hitro pritegne z dobro vsebino. Zaradi tega je potrebno izdelavi spletnega oglasa nameniti enako mero pozornosti kot izdelavi vizualnih oglasov drugih vrst.

Razlike?

S spletnimi oglasi lažje dosežemo točno določeno ciljno skupino. Zaradi različne tematike spletnih strani so le te namenjeni določeni starostni skupini obiskovalcev. Tako lahko oglase na spletnih straneh vidijo pretežno odrasli ali pretežno mladostniki, prav tako pa skupine, ki jih družijo podobni interesi. Za primerjavo vzemimo na primer radijske oglase. Pri teh ne moremo tako natančno določati skupine, ki jo z oglasom ciljamo, ravno zaradi tega, ker radio lahko posluša kdorkoli. Prav tako je poslušanost različna skozi dan, zato moramo poskrbeti za ustrezno frekvenco oglasov, kar lahko hitro precej poviša ceno oglasov. Enako velja za televizijske oglase.
https://www.youtube.com/watch?v=9Q3XCpZRxno

V isti kategoriji: