Uspešna podjetniška vlaganja na Hrvaškem

Vedno več tujih lastnikov se odloča za podjetniška vlaganja na Hrvaškem in odpiranje podjetij v tej državi. Temu botruje veliko dejavnikov, saj država privablja tuja podjetja s konkurenčnimi operativnimi stroški na evropskem trgu, donosnostjo naložb in ugodnimi davčnimi spodbudami s sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. 

Država tujim podjetnikom ne postavlja ovir za odpiranje podjetja na Hrvaškem in poslovanje v tujem okolju, temveč tujcem olajša vključitev v gospodarsko okolje. Tu imajo tuji vlagatelji lahko do 100 odstotni delež v delnicah hrvaškega podjetja. Poslovno naravnano okolje pa spodbuja nove naložbe in zagotavlja stabilnost. 

Priložnost za investiranje v podjetja v turizmu  

Hrvaška je ena izmed najbolj obiskanih turističnih destinacij, saj ima čudovite otoke in obalo. Vsako leto državo obišče vedno več tujih turistov, zato se podjetniška vlaganja na Hrvaškem osredotočajo na naložbe v turizem in odpiranje podjetij z različnimi storitvami v turističnem sektorju. 

Naložbe v turizem se odražajo tudi v gradnji in prenovi hotelov, kongresnih centrov, kampov, pristanišč za navtični turizem in drugo. Turizem predstavlja kar 12,5 hrvaškega BDP, kar kaže na to, da je ta sektor eden izmed najbolj donosnih hrvaških industrij s številnimi priložnostmi za tuje podjetnike. 

Investicije v državo članico Evropske unije 

Kot najnovejša članica Evropske unije ima Hrvaška zdaj dostop do EU in vseh poslovnih priložnosti, ki jih članstvo ponuja. Tako poslovanje pri uvozu in izvozu iz države nima več omejitev. Poleg tega so podjetniška vlaganja na Hrvaško zanimiva tudi zato, ker lahko novoustanovljena podjetja črpajo sredstva iz strukturnih skladov EU, pri čemer se večji del uporablja za spodbujanje in razvoj podjetništva. 

Ugodna davčna politika za tuje investitorje in podjetja 

Hrvaška vodi ugodno davčno politiko in podjetjem nudi številne davčne olajšave, kot so olajšave na davek na dobiček, sporazumi o izogibanju plačevanja dvojnega davka in denarnimi spodbudami za odpiranje novih delovnih mest. 

V primeru, da se tuji lastnik ali zastopnik odloči za ustanovitev oziroma odprtje podjetja ali pa za podjetniška vlaganja v Hrvaški, tedaj lahko pridobi strokovno pomoč pri registraciji podjetja. S to storitvijo se ukvarja specializirana družba Protax, ki v imenu podjetja uredi vso dokumentacijo in omogoči, da družba začne poslovati že 30 dan od pričetka postopka za registracijo. 

V isti kategoriji: