Kamnoseštvo ni več za vsakega

Kamnoseštvo je starodavna veščina z zelo dolgo tradicijo. Včasih je v kamnoseštvu lahko delal vsak, ki je bil malo bolj močan in spreten, saj je bilo to fizično težko delo. V današnjih časih pa temu ni več tako, saj je delo v kamnoseštvu potrebno veliko znanja sodobnih tehnologij. Danes za kamnoseka potrebuješ srednjo šolo smer kamnosek in veliko izkušenj in znanja z stroji, nekaj pa tudi ročnih spretnosti, saj končni izdelek še vedno konča pri ročnem delu. Potrebna je tudi precejšna natančnost, ker lahko malo zgrešen udarec spremeni celoten izdelek. kamnoseštvo

Kamnoseštvo iz domače obrti v visoko tehnološko dejavnost

Nekoč je bilo delo v kamnoseštvu ročno in precej fizično, ter tudi precejšnja razlika pri obdelavi materiala. Vsekakor pa niso imeli strojev, kot jih imajo danes in precej bolj napredno tehnologijo. Kamnosek je lahko bil vsak, ki je bil močan in spreten, danes pa za kamnoseka potrebuješ srednjo poklicno šolo v programu kamnosek.
Stroji, ki danes opravljajo v kamnoseštvu so: vrtalni stroj, pnevmatske blazine, diamantne žične žage, klini in kladiva, brusi, dleta, kompresorji, viličarji, dvigala, kotna rezila in konta brusila, itd.. Kamnoseštvu kljub tehnologiji še vedno zahteva kar nekaj fizičnega dela. Kamnosek mora biti spreten pri ročnem in strojnem premikanju bremen in imeti veliko telesne sposobnosti, saj je tudi veliko dela na terenu.

Kakšno je delo, ki ga zahteva kamnoseštvo

Kot vemo je včasih bilo delo zelo fizično, danes pa temu skoraj ni več tako. Kamnosek z orodjem in stroji obdela vrsto kamna po želji naročnika in projektanta in z svojimi izkušnjami pomaga pri izbiri vrste kamna in obliki izdelka, da izbereta najprimernejši vrsto. Poznati mora lastnosti vsake vrste kamna in zna s tem tudi pravilno vrednotiti ateste in rezultate preizkusov na kamnih, ki jih izvedejo pristojni zavodi. Če kamnosek nima izkušenj, tudi izdelava kamna ni uspešna. Čeprav stroji zelo veliko pripomorejo kamnoseku za lažje opravljanje dela je še vedno roka kamnoseka tista, ki naredi obliko in pravilen videz. Veliko opravljanja je tudi z računalniškimi programi, ki omogočajo da kupec pove želje in se s pomočjo programa izdelek prikaže. Prikaz je zelo natančen in popolnoma enak pravemu izdelku, tako si kupec lažje predstavlja izdelek.

V isti kategoriji:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *